Help & Ondersteuning
Hoe kunnen we helpen?
Deze kunnen nuttig zijn
TICKET OPENEN
Bedankt voor uw feedback.
mag niet leeg zijn
We reageren zo snel mogelijk.

Meer over biedstrategieën

Met campagnebiedstrategieën kunt u een doelstelling vooropstellen voor uw campagne. AdRoll zal deze doelstelling gebruiken om uw biedingen automatisch te optimaliseren.

Uw doelstelling kan bijvoorbeeld zijn om zoveel mogelijk conversies, klikken of impressies te verwezenlijken, of u kunt een specifieke doelstelling vooropstellen voor uw CPA, CPC of CPM.

Biedstrategieën bevinden zich in het gedeelte Campagne-instellingen van de pagina waarop uw campagne kan worden gestart en bewerkt.

1.png

 

Als u een conversiesegment in uw account hebt gemaakt, zal de Biedstrategie automatisch Conversies maximaliseren met een Automatisch doel wanneer een nieuwe campagne wordt opgezet.

Als u nog geen conversiesegment hebt gemaakt in uw account, is de optie Conversies uitgeschakeld en is Klikken de standaardinstelling. U kunt de optie Conversies altijd ontgrendelen door een conversiegment te maken.

2.png
Conversies is uitgeschakeld omdat de account geen conversiesegment bevat.

Een doelwaarde instellen voor de CPA, CPC of CPM

Een doelwaarde instellen voor de CPA, CPC of CPM is optioneel. Als u het doelveld leeg laat, of in de modus Automatisch, biedt AdRoll automatisch om de beste resultaten te boeken op basis van de ingestelde doel, nl. Conversies, Klikken of Impressies, en dat zo goedkoop mogelijk.

Indien een doelcijfer opgegeven is, optimaliseren we uw biedingen nog altijd om zo efficiënt mogelijk de beste resultaten te halen, waarbij het doelcijfer als maximumprijs per resultaat wordt gebruikt, die niet mag worden overschreden. Het is echter mogelijk dat we ondanks onze inspanningen voor de optimalisatie toch Conversies, Klikken of Impressies krijgen waarmee het doelcijfer overschreden wordt.

Opmerking: als het doelcijfer voor CPA, CPC of CPM niet veel bewegingsruimte toelaat, kan dat een negatieve invloed hebben op de resultaten van uw campagne. We raden aan dat u uw doel gradueel verlaagt met maximum 20% per bewerking.

Als uw campagne momenteel bijvoorbeeld een CPA van € 10 oplevert en uw doel is een CPA van € 5, dan raden we u aan om een doel-CPA van € 8 CPA (80% van € 10) in te stellen en nadien dit cijfer gradueel te verlagen in plaats van direct naar een doel-CPA van € 5 te springen.

Doel-CPA

Bieden op basis van doel-CPA kan pas toegepast worden als uw campagne de voorbije 14 dagen tot minstens 7 conversies heeft geleid. U mag nog altijd een doel-CPA invullen als uw campagne nieuw is of als u die conversiedrempel nog niet hebt bereikt, maar in die gevallen zal uw campagne bieden op basis van de modus Automatisch.

3.png

Dit bericht wordt weergegeven wanneer uw campagne tot minder dan 7 conversies in de voorbije 14 dagen heeft geleid.

Wanneer uw campagne de vereiste historische gegevens heeft bereikt, zal onze Biedoptimalisatiefunctie automatisch overschakelen naar uw opgegeven doel-CPA.

 

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 2