Help & Ondersteuning
Hoe kunnen we helpen?
Deze kunnen nuttig zijn
TICKET OPENEN
Bedankt voor uw feedback.
mag niet leeg zijn
We reageren zo snel mogelijk.

Inzichten in de volledige trechterconversies

Uw volledige Trechter Insights-rapport is in twee delen onderverdeeld: Volledige conversietrechter en Invloed van prospecting op retargetingLees meer over hoe een Conversie Insights-rapport wordt samengesteld.

Dit rapport maakt gebruik van de attributieruimte die in het retargeting-dashboard is ingesteld. De standaard attributieruimte ingesteld voor Retargeting is 7 dagen.

 

Volledige conversietrechter

Hoe prospecting leidt tot een stapsgewijze toename van uw retargetingconversies.

 1. Afzonderlijke personen bereikt: het aantal afzonderlijke gebruikers dat de afgelopen 30 dagen een impressie heeft gekregen door prospecting.

 2. Nieuwe bezoekers: het aantal afzonderlijke bezoekers van uw website dat met een campagne is bereikt. Dit omvat zowel view-through als click-throughgebruikers.

 3. Nieuwe retargeted bezoekers: dit cijfer geeft aan hoe we het doen op het gebied van retargeten van nieuwe bezoekers.

 4. Ondersteunde conversies: Dit zijn conversies die tijdens het retargeten ontstonden na het zien van een indruk van het prospecting. U kunt deze conversies zien als oplopend. Zij zouden niet zijn ontstaan zonder prospecting.

Impact van prospecting op retargeting

Deze cijfers bieden een overzicht van hoe uw prospectingcampagnes uw retargetingcampagnes ondersteunen.

 • Retargeted gebruikers die zijn begonnen als prospecting-bezoekers: dit vergelijkt het percentage aan mensen die eerst een prospecting-advertentie hebben gezien en zijn geretarget met alle andere bezoekers.

  • Dit toont de impact van prospecting vergeleken met uw retargetinginspanningen. Als het nummer laag is dan houdt dat in dat slechts een klein percentage van het retargetingverkeer binnenkomt door prospecting. Dit is een mooie gelegenheid om uw prospectingbudget te verhogen om het aantal retargetingconversies te vergroten.

  • Retargetingconversies geholpen door prospecting (rechts): deze indicator helpt versnelling door prospecting verklaren. Hoeveel retargetingconversies zijn het directe resultaat van prospecting?

  • Zij geven ook de kwaliteit van de bezoekers die prospecten weer. Als de cijfers rechts significant zijn (dubbele cijfers) dan is uw prospectingcampagne effectief. Als het cijfer links (retargeted gebruikers die zijn begonnen als prospecting gebruikers) laag is en de kwaliteit van uw prospectingcampagne is hoog, dan is dat een goed uitgangspunt om uw campagne uit te breiden. In zo'n geval zou het uitbreiden van een prospectingcampagne nog meer gebruikers van hoge kwaliteit opleveren voor uw retargetingcampagne. Het valt aan te raden uw prospectingbudget te verhogen.

 • Wanneer worden uw potentiële AdRoll-klanten geconverteerd door retargeting: de grafische representatie is een histogram van de ondersteunde conversies over de afgelopen 30 dagen met het bijbehorende tijdstip van de laatste impressie (last touch direct conversions). Als het goed is ondersteunt deze grafiek het attributievenster dat u heeft ingesteld in uw retargetingaccount (zie donkerblauwe verticale lijn). Het grijze vlak rechts zijn conversies die buiten het door u ingestelde attributievenster vallen. Het aantal zou overeen moeten komen met het aantal ondersteunde conversies voor het betreffende gegevensbereik dat af te lezen is op het prospectingdashboard.

 • Als u een hoog aantal conversies ziet optreden in een grijs gebied, ga dan na wat uw prospecting oplevert buiten het door u ingestelde attributievenster. Bezoekers die voor het eerst met prospecting in aanraking komen zijn anders dan bezoekers die alleen met retargeting in aanraking komen - zij worden rechtstreeks door een prospectingcampagne binnengehaald, en hebben uw website nog nooit, of in elk geval niet recentelijk, bezocht Om die reden zijn conversies die met Hulp VTC's van belang bij uw attributie.

 • Let op: op dit moment worden attributievensters op accountniveau vastgesteld, dus ze zijn gelijk in retargeting- en prospectingcampagnes. 

 • CTR van bezoekers die gedurende de afgelopen 30 dagen zijn geretarget: Deze grafiek vergelijkt het retargeting doorklikratio van bezoekers die zijn binnengebracht middels prospecting met dat van alle andere kanalen. Als de CTR-ratio van uw prospectingbezoekers hoger is dan alle andere bezoekers dan brengt uw prospectingcampagne bezoekers van hogere kwaliteit naar uw website. Is het andersom, dan is het raadzaam uw prospectingcampagne aan te passen.

 • Retargetingratio van bezoekers gedurende de afgelopen 30 dagen: bezoekers binnengebracht door prospecting die niet zijn afgeketst zijn van hoge kwaliteit. Hoe goed lukt retargeting van deze bezoekers van hoge kwaliteit? Dit zou u een goede indicatie moeten geven van of uw retargetingcampagne aangepast moet worden om de prospecting-bezoekers binnen te halen. Retargeting van uw bezoekers van hoge kwaliteit leidt tot meer conversies (en dus snellere ROI) voor u.

 • Top-doelgroepen met prospectingbezoekers: dit zijn de beste doelgroepen waar prospectingbezoekers zijn aangekomen. Hoe hoger het percentage, hoe meer bezoekers actief zijn in deze doelgroep.

 • Tip: probeer een top-doelgroep te targeten met retargeting om de ondersteunde conversies binnen uw retargetingratio te vergroten. Met andere woorden: dit is een lijst van meest aantrekkelijke pagina's.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0