Help & Ondersteuning
Hoe kunnen we helpen?
Deze kunnen nuttig zijn
TICKET OPENEN
Bedankt voor uw feedback.
mag niet leeg zijn
We reageren zo snel mogelijk.

Inzichten in prospectingconversie - wat u eruit kunt afleiden

Is prospecting nieuw voor u?

Uw Inzichtenrapport werkt het best na 2 weken van actieve Prospectingcampagnes.

 

Your Conversion Insights report is broken into three parts (Conversion Funnel, Campaign Trends, and Advanced Conversion Metrics) that work together to give you more insight into the conversion that occurred directly through your Prospecting campaign. Conversions that occurred with the assistance of your retargeting campaign(s) are not counted. To learn how to pull a Conversion Insights report, click here.

Een opmerking over attributie

Rapporten die gebruikmaken van conversies om de prestaties van uw campagne te meten, maken gebruik van geattribueerde conversies, wat betekent dat het eindcijfer is aangepast op basis van uw prospectingattributievenster.

Dit is ingesteld op 30 dagen, zowel voor view-through als voor click-throughconversies.

 

Conversietrechter

Het conversiepercentage op uw dashboard vertelt u welk percentage van gebruikers die u hebt bereikt (met uw prospectingadvertentie) uiteindelijk geconverteerd zijn. Maar hoe dicht zijn de anderen genaderd? Uw rapport Conversietrechter bekijkt uw verkeer van de voorbije 30 dagen en deelt die op voor u.

 

Er zijn vier fasen die uw prospectingverkeer heeft doorlopen:

1. Reach: How many unique people did prospecting deliver an impression to?

2. Nieuwe bezoekers: hoeveel van die mensen hebben uiteindelijk uw website bezocht?

3. Engaged visitors: How many new visitors ended up demonstrating strong engagement with your website by viewing three pages or more?

4. Conversions: Ultimately, how many conversions occurred? Total conversions is the sum of attributed view-through (VTC) and click-through (CTC) conversions. 

As traffic moves through the funnel we report on the advanced rate, which is the percentage of the previous group that made it to the next stage. The end conversion rate (percentage) describes the number of conversions that you got out of the initial pool of unique users reached.

 

Campagnetrends

Geattribueerde conversies in de afgelopen 30 dagen

In deze grafiek ziet u hoeveel conversies per dag hebben plaatsgevonden in de voorbije 30 dagen.

Kosten per acquisitie (CPA) in de voorbije 30 dagen

In deze grafiek ziet u de gemiddelde kost van elke conversie die heeft plaatsgevonden naar aanleiding van uw prospectingcampagne.

CPA = uitgave / conversie

 

Hoe gebruik ik deze informatie?

 

Geattribueerde conversies in de voorbije 30 dagen

Wat u wilt zien: veel conversies

Het aantal geregistreerde conversies zal schommelen van dag tot dag, maar opvallende stijgingen of dalingen kunnen een indicatie zijn van bijkomende marktinvloeden. Als u bijvoorbeeld een promotie aanbiedt, zou het aantal geregistreerde conversies sterk moeten stijgen. Als uw aanbod seizoensgebonden is, kunt u verwachten dat u conversies lager zijn buiten het seizoen.

 

CPA in de voorbije 30 dagen

 

Wat u wilt zien: uw CPA-trend daalt

Net zoals bij conversietrends kunt u kleine schommelingen van dag tot dag verwachten in de relatieve kosten per conversie. Het is tijd om dit van nabij te bekijken wanneer de CPA grotere schommelingen vertoont. Hebt u wijzigingen aangebracht aan uw activiteiten of campagne die een invloed zouden kunnen hebben op aankoopbeslissingen? Bijvoorbeeld: als u uw uitgaven verhoogt, is het logisch dat uw CPA eerst stijgt, omdat uw campagne zich nog moet aanpassen.

 

Geavanceerde conversiestatistieken

Uw conversietijdlijn gaat verder dan uw attributie-instellingen, zodat u een algemeen beeld krijgt van de momenten waarop conversies plaatsvinden. Het is meestal interessant (volgens ons) om te zien hoe lang het duurt voordat verschillende bezoekers worden geconverteerd na het laatste contact met de campagne, maar het kan u ook helpen om te beoordelen of uw attributie-instellingen in overeenstemming zijn met de werkelijke conversietijdlijnen.

1. Vanaf de laatste vertoning van de advertentie voordat de conversie plaatsvindt: Mediaan van tijd tussen de laatste vertoning van een advertentie en de conversie van uw bezoekers.

2. Op uw website voordat de conversie plaatsvindt: Mediaan van het aantal pagina's bekeken door bezoekers die werden geconverteerd

3. From first visit before converting: How long it took the user to convert from the start of the session, i.e., when they landed on your website (The faster visitors are able to navigate around your website to convert, the better!)

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0