Prestaties van retargetingcampagnes

Naast de belangrijkste cijfers die we standaard rapporteren in uw dashboard krijgt u de optie om aangepaste rapporten op te vragen.

We raden u aan om de prestaties over een periode van 30 dagen te bekijken om een beter inzicht te krijgen in trends en om voldoende gegevens te hebben om statistisch significant te zijn om een beslissing te nemen op basis van de feiten. Meer nog, hoe groter het aantal gegevens waarmee u rekening houdt, des te groter de statistische betrouwbaarheid van uw resultaten. Adverteerders vragen vaak kwartaalrapporten op om inzicht te krijgen in de prestaties over een periode van 3 maanden.

 

De terminologie van rapporten

Wilt u meer weten over de statistieken in uw rapporten, raadpleeg dan de woordenlijst van rapportterminologie.

 

Campagneprestaties

Wanneer u de prestaties van de campagne en de advertenties bekijkt, zijn CPC en CPA statistieken die duidelijk weergeven hoe geslaagd de campagne is. Over het algemeen geldt: hoe minder het kost om een klik te krijgen of om een conversie te stimuleren, des te beter uw campagne het doet!

Uw campagne:

Bekijk de CPC en CPA van elk van uw actieve campagnes om na te gaan welke campagnes het aanzienlijk beter of slechter doen dan de andere.

Schaal de campagnes die het beter doen dan de rest op door het weekbudget te verhogen. Het is de bedoeling om het aantal impressies van deze campagnes te verhogen om deze groep klanten te blijven betrekken.

Voor campagnes die bijgesteld moeten worden, kunt u overwegen om uw advertenties te vernieuwen of om het budget voor die campagne te verlagen. 

Uw advertentie:

Bekijk de CPC en CPA van uw actieve advertenties. Ga na welke advertenties het beter doen dan de rest en geef deze informatie door aan uw creatieve team, zodat ze er rekening mee kunnen houden wanneer ze nieuwe advertenties maken.

 

Tips

Hoewel u de prestaties snel kunt evalueren op basis van CPC en CPA zijn er nog meer belangrijke statistieken. Elke statistiek is een specifieke manier om de activiteit van uw campagne te bekijken. Gebruik uw gezond verstand om te bepalen welke statistieken het belangrijkst zijn en bepaal basislijnen zodat u de prestaties van uw campagne van maand tot maand kunt vergelijken.

Was dit artikel nuttig?