Gedetailleerde conversierapporten

Uw gedetailleerde conversierapport (GCR) helpt u om inzicht te krijgen in de kanalen, campagnes en advertenties die een invloed hebben op uw conversies. Bekijk de details van het conversietraject, zoals de tijd die verstreken is tussen de eerste aanraking en de conversie, toegewezen touchpoints (daaraan wordt de conversie gedeeltelijk toegeschreven), en beïnvloede touchpoints (dragen bij tot de conversie, maar krijgen daar niet altijd erkenning voor).

U kunt uw GCR bekijken via uw tabblad Rapporten. Klik op Gedetailleerde conversies.

Inzicht in uw rapport

Geattribueerde conversies Het aantal conversies toegeschreven aan uw AdRoll-advertenties op basis van uw geselecteerde attributiemodel. Indien conversie aan de impressie of klik wordt toegeschreven, is de waarde 1. Indien de impressie of klik een invloed heeft gehad op de conversie, is de waarde 0.
Advertentie De advertentie die tot een conversie heeft geleid.
_____ Grootte van de advertentie die tot een conversie heeft geleid.
Advertentiegroep De advertentiegroep waarin de advertentie werd getoond die tot de conversie heeft geleid.
Attributieconversie-ID  De unieke identificatiecode voor de conversie die hieraan is toegeschreven of die hierdoor werd beïnvloed. 
Toegeschreven attributie Het type toeschrijving: attributie of invloed
attributiemodel Het attributiemodel dat op het moment van de conversie is toegepast.
Toegekende inkomsten Inkomsten die aan de conversie gekoppeld zijn (wordt alleen ingevuld indien u een vaste conversiewaarde opgeeft of als geavanceerde opties voor conversietracking ingesteld zijn).
Campagne Naam van de campagne waarin de advertentie werd getoond die tot de conversie heeft geleid.
Campagnetype Naam van het type campagne waarin de advertentie werd getoond die tot de conversie heeft geleid (merkbekendheid of retargeting).
Kanaal Naam van het kanaal waarin de advertentie werd getoond die tot de conversie heeft geleid (web, Facebook, e-mail).
Doorklikconversies (CTC) Verwezenlijking van uw doel nadat iemand op uw advertentie heeft geklikt.
Conversietijd  Wanneer de conversie heeft plaatsgevonden.
Conversietype Er zijn twee types conversies: klikconversies (CTC) en  weergaveconversies (VTC).
Conversiewaarde Inkomsten die aan de conversie gekoppeld zijn. Dit wordt alleen ingevuld indien u een vaste conversiedoelgroep opgeeft of als geavanceerde opties voor conversietracking ingesteld zijn.
Land/gemeente Indien beschikbaar (aan ons doorgegeven via het netwerk, dit is niet beschikbaar in Facebook-campagnes), het land en de gemeente waarin de conversie plaatsgevonden heeft.
Dagen tot conversie (eerste aanraking) Tijd tussen eerste AdRoll-aanraking en conversie (dagen).
Dagen tot conversie (laatste aanraking) Tijd tussen laatste AdRoll-aanraking en conversie (dagen).
Tijdstempel eerste aanraking Wanneer de eerste adRoll-aanraking heeft plaatsgevonden.
Tijdstempel laatste aanraking Wanneer de laatste adRoll-aanraking heeft plaatsgevonden.
URL van de verwijzende site URL die aan de conversie is voorafgegaan.
Segment (doelgroep) De bijbehorende conversiedoelgroep.
Tijdstempel touchpoint Het laatst voorafgaande Adroll-touchpoint, zoals een impressie of een klik.
Weergaveconversie (VTC) Verwezenlijking van uw doel nadat iemand een advertentie heeft gezien, maar er niet op heeft geklikt.

 

Eventuele aangepaste gegevens die u hebt gedefinieerd in uw script met geavanceerde opties voor conversietracking worden ook in uw rapport opgenomen als externe gegevens. Naast orderwaarden zijn order-ID en gebruiker-ID de variabelen die het vaakst via de uitgebreide opties voor conversietracking worden doorgegeven.

 

Uw GCR gebruiken

Gebruik dit rapport om inzicht te krijgen in alle beïnvloede en toegeschreven touchpoints voor uw AdRoll-campagnes. Gebruik de informatie in dit rapport als aanvulling op uw interne rapportage en u krijgt meer inzicht in de details van de conversie.

 

Ontbrekende informatie uit Facebook-campagnes

De informatie die door Facebook kan worden doorgegeven voor de conversiegebeurtenis is beperkt. Als gevolg daarvan worden bepaalde variabelen, zoals de conversie-ID van AdRoll en de tijdstempel van het touchpoint, niet opgenomen in de Facebook-conversie. Er worden echter nog veel andere variabelen gerapporteerd die u kunt gebruiken om meer inzicht te krijgen in uw Facebook-conversies.

Was dit artikel nuttig?