Help & Ondersteuning
Hoe kunnen we helpen?
Deze kunnen nuttig zijn
TICKET OPENEN
Bedankt voor uw feedback.
mag niet leeg zijn
We reageren zo snel mogelijk.

Aangepaste rapporten

Naast de belangrijkste cijfers krijgt u de optie om aangepaste rapporten op te vragen waarmee u de prestaties van uw campagne gedetailleerder kunt bekijken.

We raden u aan om de prestaties over een periode van 30 dagen te bekijken om een beter inzicht te krijgen in trends en om voldoende gegevens te hebben om statistisch significant te zijn om een beslissing te nemen op basis van de feiten. Meer nog, hoe groter het aantal gegevens waarmee u rekening houdt, des te groter de statistische betrouwbaarheid van uw resultaten. Adverteerders vragen vaak kwartaalrapporten op om inzicht te krijgen in de prestaties over een periode van 3 maanden.

 

Een beter begrip van de terminologie van rapporten

De volgende verklarende woordenlijst bevat alle termen en statistieken die u kunt vinden in de rapporten die u genereert. De eerste stap voor een goede evaluatie van de prestaties van uw campagne is een goed begrip van het rapport.

Campagnebeschrijvingen

Status

Actuele status van elke campagne

  • Actief: campagne is aan de gang en vertoont impressies
  • Gepauzeerd: momenteel wordt niets besteed aan deze campagne, maar ze kan op elk moment worden hervat
  • Voltooid: deze campagne is afgelopen en kan niet worden hervat
  • Afgekeurd: campagne is door AdRoll opgeschort. Neem contact op met het Klantenserviceteam voor meer informatie
Campagne Hiermee wordt de naam van de campagne aangegeven
Type Duidt campagnetype aan (AdRoll Attract of AdRoll Convert).
Weekbudget

Totale bedrag dat u in de loop van de week aan de campagne wilt besteden

Gemaakt op

Datum waarop de campagne oorspronkelijk is gemaakt

Begindatum

Datum waarop de eerste impressie van de campagne werd getoond

Einddatum

Datum waarop de campagne is voltooid, indien van toepassing

Campagneactiviteit

Bedrag besteed gedurende periode Hoeveel aan de campagne is besteed binnen het geselecteerde datumbereik 
Impressies Het aantal keer dat een advertentie werd weergegeven tijdens de geselecteerde periode

 

Campagnestatistieken

CPM Kosten per duizend impressies, gemiddelde kosten van 1000 impressies van uw advertentie gedurende de geselecteerde periode
Klikken Het aantal keer dat op een advertentie werd geklikt tijdens de geselecteerde periode
CTR Click-through-ratio of doorklikratio, het percentage van impressies die geleid hebben tot een klik tijdens de geselecteerde periode
CPC Kosten per klik, de uitgaven gedeeld door het aantal klikken tijdens de geselecteerde periode
CPA Kosten per acquisitie, uitgaven gedeeld door het aantal conversies tijdens de geselecteerde periode
Klik-CPA Kosten per klikacquisitie, uitgaven gedeeld door het aantal klikconversies tijdens de geselecteerde periode.
Totaal aantal conversies (conv.) Totaal aantal conversies (zowel klikken als weergaven) tijdens de geselecteerde periode
Tot. aant. conv. Het percentage impressies die tot een conversie hebben geleid
Klikconv. Klikconversies, aantal conversies nadat iemand op een advertentie heeft geklikt

Aantal CTC's

Klikconversiepercentage, het percentage van impressies die hebben geleid tot een klikconversie

Weergaveconv.

Weergaveconversies, het aantal conversies nadat iemand een advertentie heeft gezien, maar er niet op heeft geklikt

Aantal VTC's

Weergaveconversiepercentage, het percentage van impressies die hebben geleid tot weergaveconversie

"Bijgestelde" conversiekolommen

De definitie van elke kolom is dezelfde als hierboven vermeld, tenzij u de attributie-instelling op uw profiel hebt aangepast. Als u een aangepaste attributieperiode hebt opgegeven, geven we een conversiedatarapport af voor zowel de standaardattributie als de aangepaste attributie. De standaardattributieperiode is ingesteld op 7 dagen in het dashboard. Als u uw attributie-instellingen wenst aan te passen, gaat u naar "Attributie" in uw menu "Instellingen "

 

De prestaties van de campagne evalueren

Wanneer u de prestaties van de campagne en de advertenties bekijkt, zijn CPC en CPA statistieken die duidelijk weergeven hoe geslaagd de campagne is. De vuistregel is: hoe minder het kost om een klik te krijgen of om een conversie te stimuleren, des te beter uw campagne het doet!

In uw campagne

Bekijk de CPC en CPA van elk van uw actieve campagnes om na te gaan welke campagnes het aanzienlijk beter of slechter doen dan de andere.

Schaal de campagne(s) die het goed doen op door het weekbudget te verhogen. Het is de bedoeling om het aantal impressies van deze campagnes te verhogen om deze groep klanten te blijven betrekken.

Voor campagne(s) die bijgesteld moeten worden, kunt u overwegen om de beeldadvertentie te vernieuwen (uw advertenties spreken uw doelgroep misschien niet aan) of om het budget voor die campagne te verlagen. 

In uw advertentie

Bekijk de CPC en CPA van de advertenties die actief zijn in uw campagnes. Ga na wat de unieke factoren zijn van de advertenties die het goed doen en gebruik deze details om uw advertentieteam te informeren voor de volgende advertenties die ze maken.

 

Bekijk het bredere plaatje

Hoewel u de prestaties snel kunt evalueren op basis van CPC en CPA, is dat niet de enige manier om uw campagne te evalueren. Elke statistiek is een specifieke manier om de activiteit van uw campagne te bekijken. Gebruik uw gezond verstand om te bepalen welke statistieken belangrijkst zijn en bepaal basislijnen zodat u de prestaties van uw campagne van maand tot maand kunt vergelijken.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.