Help & Ondersteuning
Hoe kunnen we helpen?
Deze kunnen nuttig zijn
TICKET OPENEN
Bedankt voor uw feedback.
mag niet leeg zijn
We reageren zo snel mogelijk.

Campagneactiviteit

Ga direct naar:

 

Uw campagne-activiteit

U vindt alle campagneactiviteiten geregistreerd in het tabblad Campagnes.

Met de datumkiezer bovenaan kan de rapportage worden aangepast, zodat u kunt zien wat er in een bepaalde periode is gebeurd.

De hoogste statistieken bovenaan in de prestatiesamenvatting per pagina voor al uw campagnes. 

 

Activiteitengrafiek

In uw activiteitengrafiek ziet u trendlijnen voor twee variabelen. Dat zijn standaard het volume Impressies en Kosten of CTR. We hanteren deze als standaardvariabelen zodat u kunt bekijken hoe actief uw campagnes zijn geweest in een bepaalde periode.

Indien u nog andere variabelen wenst te zien, kunt u ze selecteren uit het keuzemenu en de grafiek zal worden bijgewerkt met uw prestaties. Bijvoorbeeld: selecteer CPC of CPA om prestaties te zien in plaats van kosten.

 

Campagneprestaties

Onder de activiteitengrafiek vindt u de prestaties van al uw actieve, voltooide, geweigerde en gepauzeerde campagnes en campagnes in behandeling.

Met het zoekvak kunt u uw campagnes gemakkelijk doorzoeken op campagnenaam. Standaard staan al uw campagnes in de lijst, maar u kunt gemakkelijk sorteren op campagnetype of -status.

  • Type: filter op basis van het campagnetype.

  • Status: filter op basis van de status van uw campagne (actief, in behandeling, gepauzeerd, voltooid, geweigerd).

 

Voorwaarden en statistieken

De volgende verklarende woordenlijst bevat alle termen en statistieken die u kunt vinden in uw rapporten.

Ondersteunde conversies Het aantal conversies waarbij een advertentie bekeken of aangeklikt werd voor de conversie, maar niet de laatste stap was in het conversiepad.
Geattribueerde conversies Het aantal conversies toegeschreven aan uw AdRoll-advertenties op basis van uw geselecteerde attributiemodel.
Toegekende inkomsten Totale inkomsten toegeschreven aan uw AdRoll-advertenties.
Weigeringspercentage Het percentage nieuwe bezoekers die slechts één pagina op uw website bezoeken en vervolgens de website weer verlaten.
Kanaal Waar uw campagne volgens uw instellingen moet worden uitgevoerd.
Inkomsten uit klikken Totale inkomsten wanneer iemand op uw advertentie klikt en converteert.
Klik-CPA Kosten per klikacquisitie: uw gemiddelde kosten per conversie die plaatsvindt nadat iemand op uw advertentie klikt.
Klik-ROI Klikrendement: uw winst per bestede euro, gegenereerd uit conversies die plaatsvinden nadat iemand op uw advertentie heeft geklikt.
Klikken Hoeveel keer op een advertentie is geklikt.
Conversies Verwezenlijking van uw doel nadat iemand op uw advertentie heeft geklikt of uw advertentie heeft bekeken.
Kost per betrokken bezoeker Uw gemiddelde uitgave per betrokken bezoeker (nieuwe bezoeker die minstens drie pagina's bekeken heeft op uw site.)
Kosten per nieuwe bezoeker Uw gemiddelde uitgave om een nieuwe bezoeker naar uw site te brengen.
CPA Kosten per acquisitie: uw gemiddelde uitgave per conversie.
CPC Kosten per klik: uw gemiddelde uitgave voor een klik.
CPM Kosten per duizend impressies.
Gemaakt op De datum waarop de campagne oorspronkelijk is gemaakt.
Aantal CTC's Click-through-conversieratio of doorklikconversieratio, het percentage van impressies die hebben geleid tot een conversie.
Doorklikconversies (CTC) Verwezenlijking van uw doel nadat iemand op uw advertentie heeft geklikt.
CTR Doorklikpercentage: het percentage impressies dat tot een klik heeft geleid.
Dagbudget Uw ingestelde gemiddelde uitgave per dag. De dagelijkse uitgaven kunnen maximaal 20% schommelen, maar uw gemiddelde dagelijkse uitgaven zullen nooit groter zijn dan uw ingestelde budget.
Einddatum De datum waarop de campagne wordt of werd voltooid.
Betrokken bezoekers Nieuwe bezoekers die minstens drie pagina's op uw site bekeken hebben.
Impressies Wanneer een advertentie werd vertoond. In geval van e-mails: wanneer een e-mail is geopend.
Nieuwe bezoekers Bezoekers die voor het eerst naar uw site komen, binnen de doelgroepduur die u hebt ingesteld.
Geopend Totaal aantal keer dat e-mails geopend zijn.
Percentage geopend Het percentage van e-mails die geopend zijn.
ROI Return on investment of rendement: uw winst per euro besteed aan advertenties.
Planning De datums voor de uitvoering die u hebt geselecteerd.
Verzonden Totaal aantal verzonden e-mails.
Kosten Het bedrag besteed aan advertenties.
Begindatum De datum waarop de eerste impressie van de campagne werd getoond.
Tot. aant. conv. Het percentage impressies die tot een conversie hebben geleid.
Totaal aantal conversies Het totaal aantal conversies binnen de toewijzingstijd van 30 dagen.
Type AdRoll Attract of AdRoll Convert. Met AdRoll Attract-campagnes worden nieuwe mensen gevonden die vergelijkbaar zijn met bestaande bezoekers met een hoge intentie. Met AdRoll Convert-campagnes worden bezoekers teruggebracht die uw website hebben verlaten zonder te converteren.
Inkomsten uit weergaven Totale inkomsten wanneer iemand uw advertentie ziet en converteert.
Weergave-CPA Kosten per weergaveacquisitie: uw gemiddelde kosten per conversie die plaatsvindt nadat iemand uw advertentie ziet.
Weergave-ROI Weergaverendement: uw winst per bestede euro, gegenereerd uit conversies die plaatsvinden nadat iemand uw advertentie heeft gezien.
Weergaveconversie (VTC) Verwezenlijking van uw doel nadat iemand een advertentie heeft gezien, maar er niet op heeft geklikt.
Aantal VTC's Weergaveconversieratio, het percentage van weergaven die hebben geleid tot een conversie. 

Hoe we statistieken berekenen

Berekende statistiek Formule Uitvoereenheid
 CTR Klikken / impressies

%

Percentage geopend Aantal keer geopend / verzendingen %
CPC Kosten / klikken
CPM Kosten / Impressies € 
Conversies Weergaveconversies + klikconversies Aantal
CPA Kosten / Conversies
Aantal CTC's Klikconversies / klikken
Klik-CPA Kosten / klikconversies
Aantal VTC's Weergaveconversies / impressies %
Weergave-CPA Kosten / Weergaveconversies
ROI Totaal toegekende inkomsten / kosten x
Klik-ROI Totaal toegekende inkomsten uit klikken / kosten x
Weergave-ROI Totaal toegekende inkomsten uit weergaven / kosten x
Percentage geopend Open / Verzonden %
Kosten per nieuwe bezoeker Kosten / nieuwe bezoekers
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.