Help & Ondersteuning
Hoe kunnen we helpen?
Deze kunnen nuttig zijn
TICKET OPENEN
Bedankt voor uw feedback.
mag niet leeg zijn
We reageren zo snel mogelijk.

Campagneactiviteit

Ga direct naar:

Uw campagnedashboard

If you're only running retargeting campaigns, you'll find all campaign activity recorded in the Campaigns tab of your dashboard.

Als u retargeting uitvoert samen met prospecting of e-mail, ziet u de prestaties van al uw campagnes op het tabblad Alle campagnes van het dashboard.

Met de datumkiezer bovenaan kan de rapportage worden aangepast, zodat u kunt zien wat er in een bepaalde periode is gebeurd.

Top-line metrics along the top of your dashboard summarize performance across all your campaigns. 

 

Activiteitengrafiek

In uw activiteitengrafiek ziet u trendlijnen voor twee variabelen. Dat zijn standaard het volume Impressies en Kosten of CTR. We hanteren deze als standaardvariabelen zodat u kunt bekijken hoe actief uw campagnes zijn geweest in een bepaalde periode.

Indien u nog andere variabelen wenst te zien, kunt u ze selecteren uit het keuzemenu en de grafiek zal worden bijgewerkt met uw prestaties. Bijvoorbeeld: selecteer CPC of CPA om prestaties te zien in plaats van kosten.

 

Campagneprestaties

Onder de activiteitengrafiek vindt u de prestaties van al uw actieve, voltooide, geweigerde en gepauzeerde campagnes en campagnes in behandeling.

Met het zoekvak kunt u uw campagnes gemakkelijk doorzoeken op campagnenaam. Standaard staan al uw campagnes in de lijst, maar u kunt gemakkelijk sorteren op campagnetype of -status.

  • Type: filter op basis van het campagnetype (algemene websites, Facebook, prospecting, retargeting of e-mail).

  • Status: filter op basis van de status van uw campagne (actief, in behandeling, gepauzeerd, voltooid, geweigerd).

 

Inzicht in de termen en de statistieken van rapporten

De volgende verklarende woordenlijst bevat alle termen en statistieken die u kunt vinden in uw rapporten en in uw dashboard.

 

Assisted Conversions: The number of conversions in which an ad was viewed or clicked prior to converting, but wasn't the last touch on the conversion path.

Attributed Revenue: Total conversion revenue generated during the selected date range.

Bounce Rate: The percentage of visitors who visit only one page on your site and leave.

Campaign: As a column title, indicates the name of each campaign.

Click-Attributed Revenue: Total revenue generated from click conversions during the selected date range.

Click CPA: Cost-per-click acquisition: spend divided by the number of click conversions during the selected range.

Click ROI: Revenue generated from click conversions.

Clicks: The number of times an ad was clicked during the selected date range.

Conversies: in rapporten, de som van alle conversies die hebben plaatsgevonden onmiddellijk nadat iemand een advertentie heeft gezien of erop heeft geklikt.

Cost per Engaged Visitor: Your spend divided by the number of new visitors who view at least three pages on your site.

Cost per new visitor: Your spend divided by the total number of new visitors in the selected date range.

CPA: Cost per acquisition: spend divided by the number of conversions.

CPC: Cost per click: spend divided by the number of clicks during the selected date range.

CPM: Cost per one thousand impressions.

Created Date: The date the campaign was originally created.

CTC Rate: Click-through conversion rate: the percentage of impressions that resulted in a click conversion.

CTC: The number of conversions that happen after someone clicks an ad.

CTR: Click-through rate: the percentage of impressions that resulted in a click during the selected date range.

End Date: The date the campaign is set to end.

Engaged Visitors: The number of new visitors who have viewed at least three pages on your site.

Impressions: The number of times an ad was served, or with emails this is the number of email opens.

New Visitors: The number of new visitors who came to your site.

ROI: Return on investment: how much revenue you're getting back for each $1 you spend.

Spend over Period: The spend on each campaign during the selected date range.

Start Date: The date the campaign served its first impression.

Status: Indicates the current status of each campaign.

Total Conv. Rate: The percentage of impressions that resulted in a conversion.

Total Conversions (Total Conv.): The total number of conversions within a 30 day attribution window.

Type: The type of campaign: Retargeting, Prospecting, or both.

View-Attributed Revenue: Total revenue generated from view-through conversions during the selected date range.

View CPA: Spend divided by the number of view conversions during the selected date range.

View ROI: Revenue generated from view-through conversions.

View-through Conversion (VTC): View-through conversions: the number of conversions after someone saw an ad, but didn't click.

VTC Rate: View-through conversion rate: the percentage of impressions that resulted in a view-through conversion.

Weekly Budget: The budget input for the campaign(s) to spend on a weekly basis.

 

Hoe we statistieken berekenen

Berekende statistiek Formule Uitvoereenheid
 CTR Klikken / impressies * 100

%

Percentage geopend Aantal keer geopend / verzendingen * 100 %
CPC Kosten / klikken
CPM Kosten / Impressies * 1000
Conversies Weergaveconversies + klikconversies Aantal
CPA Kosten / Conversies
Aantal CTC's Klikconversies / klikken * 100
Klik-CPA Kosten / klikconversies
Aantal VTC's Weergaveconversies / impressies * 100 %
Weergave-CPA Kosten / Weergaveconversies
ROI Totaal toegekende inkomsten / kosten x
Klik-ROI Totaal toegekende inkomsten uit klikken / kosten x
Weergave-ROI Totaal toegekende inkomsten uit weergaven / kosten x
Percentage geopend Open / Verzonden * 100 %
Kosten per nieuwe bezoeker Kosten / nieuwe bezoekers
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0