Gratis advertenties

We maken 10 gratis advertenties voor u, aangepast voor uw bedrijf, binnen 5 tot 7 werkdagen. Deze advertenties worden automatisch geüpload naar uw campagne. U kunt uw advertenties altijd bewerken om de boodschap of de CTA te wijzigen.

Deze service is momenteel alleen beschikbaar voor websites in het Engels. U kunt elke 90 dagen een nieuwe reeks gratis advertenties aanvragen.

Opmerking: we verstrekken geen bronbestanden voor uw advertenties en u kunt uw advertenties niet in grote hoeveelheden downloaden.

Niveaus voor de aanvraag van advertenties

Niveau 1: geen Account Manager

 • U ontvangt een set van 10 advertentieformaten met statische afbeeldingen voor het web (6 advertentieformaten)
 • Systeemeigen (3 advertentieformaten)
 • Facebook/Instagram (1 advertentieformaat)

Niveau 2: Account Manager + maandelijkse uitgaven < $ 5.000

 • U ontvangt alle functies van Niveau 1
 • Bewegende advertenties (rich media en GIF)
 • Elk kwartaal gratis opgefrist advertentiemateriaal

Niveau 3: Account Manager + maandelijkse uitgaven meer dan $ 5.000

 • U ontvangt alle functies van Niveau 2
 • Gratis revisies en in-banner video's (rich media-advertenties) 

Advertenties aanvragen

 1. Maak een nieuwe campagne of bewerk een bestaande campagne.
 2. Wanneer u de stap Advertenties bereikt, kies dan Advertenties aanvragen.
 3. Vul het formulier in met de gevraagde informatie.
 4. Beoordeel en begin een nieuwe campagne, of sla een bestaande campagne op.

Vereiste informatie

 • Uw website-url
 • Bestemmings-URL/URL van landingspagina
 • Aanzet tot actie
 • Tekstkop: beschrijf uw merk/product (maximaal 90 tekens)
 • Merkactiva (logo's, productafbeeldingen) in PSD- of PNG-indeling, elk maximaal 2 MB
 • Totaal van het gecombineerde materiaal mag niet meer dan 20 MB zijn

Advertentiebeleid

AdRoll maakt geen advertenties of vraagt geen services aan voor de volgende categorieën:

 • Illegale producten of diensten (inclusief inhoud die betrekking heeft op drugs)
 • Discriminerende praktijken
 • Alcohol en alcoholgerelateerde producten
 • Gevaarlijke producten en diensten
 • Gokken
 • Landen waarvoor handelsbeperkingen gelden
 • Politieke inhoud
 • Tabaksproducten en aan tabak gerelateerde producten
 • Forex-handel en cryptocurrency
 • Inhoud met betrekking tot belangenorganisaties
 • Misleidende inhoud

Bekijk de volledige lijst met Beperkte en Verboden inhoud en werkwijzen. 

Raadpleeg onze Richtlijnen voor advertentie-inhoud voor meer informatie.

Was dit artikel nuttig?