Help & Ondersteuning
Hoe kunnen we helpen?
Deze kunnen nuttig zijn
TICKET OPENEN
Bedankt voor uw feedback.
mag niet leeg zijn
We reageren zo snel mogelijk.

Het revisieproces en de statussen van AdRoll

Wanneer u uw campagne start, moeten we eerst controleren of hij geschikt is voor onze partnernetwerken. Hier vindt u meer informatie over de criteria die we hanteren voor de goedkeuring van campagnes.

De eerste controle van ingediende campagnes of advertenties wordt afgerond binnen een werkdag. U weet dat de controle van uw campagne klaar is als uw campagnestatus niet meer op in behandeling staat.

 

Controlestatussen

  • Goedgekeurd: het item  werd goedgekeurd door de AdRoll-admin en verzonden naar het/de relevante netwerk(en).

  • In behandeling: het item wordt nog altijd gecontroleerd.

  • Opgeschort: de advertentie werd opgeschort. Meestal gebeurt dat als gevolg van conflicten met vereisten voor de beeldadvertenties.

  • Geweigerd: de campagne of de advertentie voldoet niet aan de regels.

  • Voltooid: de einddatum van de campagne is verstreken en er kunnen niet langer advertenties worden vertoond in het kader van de campagne.U kunt een voltooide campagne hervatten door de einddatum te verwijderen of een nieuwe einddatum op te geven.

 

Zodra uw campagne en advertenties goedgekeurd zijn, worden ze doorgegeven aan onze partnernetwerken, die een laatste controle uitvoeren. Uw campagne kan al 48 uur na de start worden vertoond.

AdRoll behoudt zich het recht voor om goedgekeurde campagnes op elk willekeurig moment te controleren. Het beleid van onze partneradvertentienetwerken en de gedragscodes van zelfregulerende instanties worden voortdurend herzien en bijgewerkt. Daarom is het mogelijk dat we actieve campagnes opnieuw controleren om na te gaan of alle nieuwe beleidsregels, afspraken en wettelijke vereisten worden nageleefd. AdRoll behoudt zich het recht voor om campagnes die niet langer aan de voorwaarden voldoen, stop te zetten. Dat kan op elk willekeurig moment gebeuren. 

 

Meldingen

We sturen u een e-mail als we u nodig hebben voor iets dat we hebben opgemerkt bij de controle. Zorg dat de functie voor campagnemeldingen geactiveerd is. U kunt dit controleren via InstellingenE-mailvoorkeuren.

Als u liever geen meldingen ontvangt via e-mail, kunt u ze bekijken in het dashboard van uw berichtencentrum.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1