Extra gebruikers

Als u uw campagnes samen met anderen beheert, raden wij u aan hen toe te voegen aan uw account als extra gebruikers in plaats van een login te delen. Hierdoor hoeft u geen wachtwoorden te delen per e-mail en worden zaken beter geregistreerd, wat nuttig kan zijn als er wijzigingen plaatsgevonden hebben die u niet goedgekeurd heeft.

 

Geef een extra gebruiker toegang tot uw account

  1. Klik op het tandwielpictogram Instellingen in het navigatiemenu links

  2. Klik op Gebruikersrechten onder Bedrijf.

  3. Klik op Toevoegen.

  4. Vul het e-mailadres in dat u wilt toevoegen.

  5. Bepaal het toegangsniveau dat u wilt toekennen aan de gebruiker die wordt toegevoegd. Kies bij Gebruikersrol tussen Algemene gebruiker of Beheerder.

  6. Geef bij Profieltoegang de profielen op waartoe de gebruiker toegang heeft of selecteer Alle adverteerderprofielen voor een volledige toegang.

    • (Optioneel) Indien nodig kunnen Algemene Gebruikers ook toegang krijgen tot facturatietools. Opmerking: Beheerders hebben automatisch dit toegangsniveau.

  7. De nieuwe gebruiker ontvangt vervolgens een e-mail met een bevestigingslink en instructies om het toegangsverzoek te voltooien.

 

Gebruikersmachtigingen

Het instellen van een gebruikersrol als beheerder of algemeen gebruiker bepaalt het toegangsniveau.

Beheerders krijgen hetzelfde toegangsniveau als de hoofdaccounthouder, waaronder de mogelijkheid  om de facturatie te beheren en extra gebruikers aan de account toe te voegen. 

Door een Algemene gebruiker toe te voegen, hebt u zelf meer controle over toegang tot specifieke profielen en tot facturatie, naargelang uw behoefte. Een Algemene gebruiker die volledige toegang krijgt, kan dezelfde functies uitvoeren als een Beheerder,  behalve het beheer van extra gebruikers op de account. 

Was dit artikel nuttig?