Facturatiestijlen

AdRoll kan op drie verschillende manieren factureren:

 

Om uw facturatiestijl te bekijken:

  1. Log in bij AdRoll.
  2. Klik op Instellingen > Facturatiegeschiedenis.

  3. Uw huidige manier van factureren verschijnt in de  Facturatiegeschiedenis.

Als u meerdere adverteerderprofielen beheert, stelt u meerdere facturatieprofielen in en beheert u deze via uw account.

Automatische achteraf betalen

Als u gebruikmaakt van facturatie met geautomatiseerde betaling achteraf betaalt u achteraf voor de totale werkelijke uitgaven per week, via uw gekozen betaalmethode.

Hoe werkt het

Elke week factureren we u automatisch via een geconsolideerde factuur van alle uitgaven van die week. We innen het bedrag automatisch via de betaalmethode die u hebt geselecteerd. Om onze weergavepartners voldoende tijd te geven om ons op de hoogte te brengen van de weergave van advertenties, innen we het bedrag twee volledige kalenderdagen na het einde van de facturatieweek.

 

Wanneer we het bedrag innen

We brengen de impressies in rekening die we gedurende een cyclus van 7 dagen hebben vertoond. Uw factuur wordt meestal 10 dagen na het einde van elke cyclus gegenereerd.

Controle van de betaalmethode

Wanneer u een campagne start of uw budget bewerkt, moeten we via autorisaties uw betaalmethode controleren om na te gaan of deze geldig is en kan worden gebruikt om een betaling uit te voeren voor het voorziene budget. We autoriseren het wekelijkse budget voor alle actieve en gepauzeerde campagnes voor alle profielen onder uw facturatieaccount.

Indien onze autorisatiepoging mislukt, start uw campagne niet. Probeer een andere betaalmethode of neem contact op met uw bank om het probleem op te lossen.Lees meer over de manier waarop u een andere betaalmethode kunt toevoegen.

Opmerking: deze autorisaties worden onmiddellijk nietig verklaard en zijn geen kosten. Hoe ze op uw bank- of creditcarduittreksel verschijnen, hangt af van uw financiële instelling.

Facturatie met betaling achteraf

Facturatie met betaling achteraf is alleen mogelijk voor beheerde accounts en alleen bij kredietacceptatie en met een ondertekend plaatsingsorder. AdRoll stuurt u aan het einde van elke maand een factuur. De betalingstermijn is 30 dagen. De betaling bij de facturatie met betaling achteraf is mogelijk met cheque of via overschrijving.

Hoe werkt het

Deze mogelijkheid is alleen beschikbaar voor beheerde accounts. U moet een bepaald minimumbedrag uitgeven om een beheerd account te kunnen aanhouden. Neem contact op met het Klantenserviceteam om na te gaan of u in aanmerking komt voor betaling achteraf.

Klanten die achteraf betalen, ontvangen een maandelijkse factuur voor onze diensten en maken de betaling over tegen de uiterste datum van betaling op de factuur. Deze klanten moeten een kredietwaardigheidsbeoordeling ondergaan en een plaatsingsorder ondertekenen waarin de mediabudgetten worden bevestigd.

 

Wanneer we het bedrag innen

Elke maand voor bewezen diensten. De vervaldatum staat op uw factuur vermeld.

Opmerking: de facturatiegeschiedenis voor facturatie met betaling achteraf is niet zichtbaar in uw AdRoll-instellingen.

 

Facturatie met vooruitbetaling

Als u gebruikmaakt van facturatie met vooruitbetaling betaalt u vooruit voor het totale weekbudget per week, via uw gekozen betaalmethode.

Hoe werkt het

We kunnen het vergelijken met een benzinetank om uit te leggen hoe de facturatie met vooruitbetaling werkt. Elke dag dat u met uw wagen rijdt, wordt uw benzinetank een beetje leger. Omdat u niet wil dat uw tank uiteindelijk volledig leeg is, vult u benzine bij, zodat u met een volle benzinetank naar uw bestemming kunt rijden.

Op dezelfde manier worden uw totale campagnebudgetten elke week vooruit in rekening gebracht wanneer u vooruitbetaalt. Naarmate uw budget wordt uitgegeven via uw campagnes brengen we het verschil in rekening en wordt uw saldo teruggebracht tot uw totale weekbudget. We noemen dit totale weekbudget uw Vereiste saldo. Het krediet waarover u beschikt op uw rekening wordt uw Rekeningsaldo genoemd.

Vereiste saldo: het kredietbedrag dat we nodig hebben om het totaalbedrag van uw campagnebudgetten te kunnen betalen.

Accountsaldo : het kredietbedrag in uw account op een willekeurig moment.

 

Uw vereiste saldo - uw accountsaldo = het bedrag dat we u factureren om uw account aan te vullen.

 

Wanneer we het bedrag innen

Er zijn twee scenario's waarin u facturatie met vooruitbetaling zou worden opgelegd:

  • U hebt zojuist een nieuwe campagne gestart en u hebt niet voldoende krediet in uw accountsaldo voor uw campagnebudget.

  • Uw campagne loopt en we moeten uw accountsaldo aanvullen voor de volgende week (cyclus van 7 dagen).

    Dat houdt in dat als u een campagne hebt voltooid of gepauzeerd op het moment dat de factuur wordt gegenereerd, er twee kalenderdagen later nog een nieuwe factuur wordt gegenereerd voor de activiteit voorafgaand aan de campagnestop.

Overstappen op een andere stijl

Neem contact op met ons Klantenserviceteam of uw Account Manager als u wilt overschakelen van voorafbetaling op automatische betaling achteraf. Om van ons geautomatiseerde facturatiesysteem over te schakelen op een maandelijks facturatiesysteem moet u voldoen aan de minimale uitgavevereisten zoals beschreven op onze tarievenpagina. Lees meer over onze tarieven.

 

Uw rekeningsaldo bekijken

Uw actuele rekeningsaldo wordt weergegeven in de rechter bovenhoek van uw Facturatiegeschiedenis. Uw rekeningsaldo is het krediet dat u ter beschikking hebt om campagnes te kopen (indien positief) of het bedrag dat u AdRoll verschuldigd bent voor gemaakte kosten (indien negatief). Meer informatie over uw facturatiegeschiedenis en uw bestaande facturen.

Was dit artikel nuttig?