Inzicht in uw factureringsgeschiedenis

Wanneer we proberen om iets af te schrijven van uw kaart, verschijnt een bijbehorende factuur in Instellingen > Facturatiegeschiedenis. Op de factuur wordt in detail weergegeven waarom we dit bedrag in rekening brengen en of we het hebben kunnen innen of niet.

Als uw facturatiemethode Automatisch achteraf betalen is, kunt u alle huidige kosten inzien door te klikken op Details bekijken naast Te betalen bedrag. Als uw facturatiemethode Vooraf betaald is, ziet u een overzicht van Vereist kredietResterend krediet en Kosten huidige cyclus bovenin uw Facturatiegeschiedenis.

 

Wat staat er in uw facturatiegeschiedenis?

Uw facturatiegeschiedenis toont een overzicht van alle facturen die voor uw account zijn uitgegeven, samen met de optie om facturen en accountinformatie te downloaden.

Beschikbare downloads

Alle facturen als PDF-bestanden Hiermee wordt een zipbestand met al uw facturen in PDF-indeling gedownload.
Een betalingenrapport als CSV-bestand downloaden Hiermee downloadt u een CSV-rapport met al uw eerdere betalingen, gesorteerd op datum, inclusief een beschrijving, de gebruikte betaalmethode en het bijbehorende factuurnummer.

 

Facturentabel

Factuurnummer Het referentienummer van de factuur voor ons systeem en voor uw gegevens.
Status

De huidige status van uw factuur.

Gepubliceerd:  u hebt een openstaande factuur die nog moet worden betaald. Het te betalen bedrag staat vermeld in de kolom Te betalen bedrag .

Betaald: we zijn erin geslaagd om het te betalen bedrag te innen. Het bedrag dat werd aangerekend volgens de bekende betaalmethode, staat vermeld in de kolom Totaal .

Geen bedrag verschuldigd: u had voldoende krediet op uw rekening om het bedrag voor de komende week te voldoen (bij vooruitbetaling) of om het factuurbedrag te betalen (bij automatische facturatie achteraf). Er is niets in rekening gebracht via de bij ons bekende betaalmethode, en u bent verder geen bedragen verschuldigd. Het bedrag dat van uw rekening wordt afgeschreven staat vermeld in de kolom Totaal.

Datum De vermelde periode is de periode waarop die factuur betrekking heeft.
Totaal Het totaalbedrag dat in rekening is gebracht op een bepaalde factuur.
Te betalen bedrag Verschuldigde bedrag, als er nog een bedrag verschuldigd is.
Betaald via De betaalmethode die is gebruikt om de factuur in kwestie te betalen.

 

Een factuur bekijken

Klik op het Factuurnummer om een gedetailleerde uitsplitsing van de factuur te zien. Bij Samenvatting ziet u het Factuurtotaal, de Betaling en het eventueel resterende Te betalen bedrag.

U kunt de factuur sorteren op Activiteit of ervoor kiezen om Alle transactietypes te bekijken. 

Datum De datum waarop de activiteit heeft plaatsgevonden.
Campagne Indien van toepassing, de campagne waarin de activiteit heeft plaatsgevonden.
Type Het type activiteit, bijvoorbeeld Kosten, Budgetwijziging of Betaling.
Bedrag Het bedrag van de activiteit.

Op uw factuur worden de betaalmethode die is gebruikt om de factuur te betalen en het bedrag dat in rekening werd gebracht vermeld. Als we het bedrag hebben kunnen innen via de opgegeven betaalmethode is het Te betalen bedrag $ 0,00.

Leer meer over het uitvoeren van een betaling van een geposte factuur.

Bedrijfsgegevens op een factuur bewerken

Alle gegevens die u opgeeft in Instellingen > Bedrijfsgegevens verschijnen bovenaan op elke factuur. Als u ze wilt wijzigen, opent u een factuur en klikt u op Bewerken bij Gefactureerd aan.

Was dit artikel nuttig?