Help & Ondersteuning
Hoe kunnen we helpen?
Deze kunnen nuttig zijn
TICKET OPENEN
Bedankt voor uw feedback.
mag niet leeg zijn
We reageren zo snel mogelijk.

Woordenlijst voor dynamische advertenties

A/B-test 

Een A/B-test van advertentiemateriaal is een methode om twee versies van een set advertenties met elkaar te vergelijken, om na te gaan welke versie de beste resultaten oplevert. Per test mag slechts één designelement worden aangepast. Bijvoorbeeld: een rode CTA-knop versus een groene CTA-knop. 

ALT IMAGE Een extra afbeelding die per product in de productfeed kan worden opgenomen indien opgegeven, bijvoorbeeld foto's vanuit meerdere standpunten (voorzijde, achterzijde etc.)
STATISCHE AFBEELDING ALS BACK-UP Een statische afbeelding die wordt weergegeven in het onwaarschijnlijke geval dat de dynamische advertentie niet laadt vanwege een netwerktime-out of gerelateerde fouten.
BG Dit verwijst naar het bestand dat wordt gebruikt als de achtergrond van een advertentie. Opmerking: bestandsextensie is “.png”
BIJSNIJDEN Het verwijderen van de buitenste gedeeltes van een afbeelding of video met het oog op een betere kadering of een andere hoogte-breedteverhouding.
DESIGNCODE Naamconventie die designers gebruiken om advertenties een label te geven. Wanneer u de naam van een advertentie bewerkt, mag u dit gedeelte van de naam van de advertentie niet wijzigen. Voorbeeld: Q1C1BD = Kwartaal 1, Campagne 1, Basisdesign.
DYNAMISCHE ADVERTENTIE Een advertentie met automatisch voorgestelde productaanbevelingen en de bijbehorende productkenmerken. Productkenmerken zijn over het algemeen afbeelding en tekst (titel, prijs). Ze worden automatisch uit een feed gehaald. Andere advertentietypes zij  Statisch en Niet-dynamisch.
Gemak Een bewegend object langzamer of sneller doen bewegen.
FLYOVER Een statische afbeelding die regelmatig wordt weergegeven en die de dynamische advertentie bedekt. Hieraan kunnen verschillende effecten worden toegevoegd met animaties.
Lettertype of letterfamilie De stijl(en) van tekst in een advertentie. Google-lettertypen worden aanbevolen voor de beste resultaten. Aangepaste lettertypen die door AdRoll ter beschikking worden gesteld, zijn voorbehouden aan klanten die € 20.000 of meer besteden. Vaak voorkomende bestandstypes zijn  .otf en  .ttf.
KLEUROVERGANG Een geleidelijke verandering of vermenging van kleur of transparantie.
HEXCODE (#) Een getal van zes cijfers gebruikt in HTML, CSS en ontwerpsoftwaretoepassingen ter aanduiding van de kleur.
HIËRARCHIE Het werk van een designer omvat het helpen van klanten met het organiseren en prioriteren van informatie aan de hand van kleur, grootte, plaatsing en negatieve ruimte om de aandacht te vestigen op wat belangrijk is, zoals promotieteksten of CTA-knoppen. Dit wordt visuele hiërarchie genoemd.
EXEMPLAAR Velden die deel uitmaken van een productfeed, bijvoorbeeld titel, prijs, verkoopprijs of categorie. Moet aanwezig zijn in het bestand met het advertentiemateriaal om in advertenties te kunnen verschijnen.
LAY-OUT Verwijst naar de algemene samenstelling van een advertentie.
NIET-DYNAMISCHE ADVERTENTIE HTML5-advertentie zonder automatisch voorgestelde productaanbevelingen waarbij de bijbehorende productkenmerken uit een productfeed worden gehaald. Kan animaties of statische inhoud (afbeeldingen of tekst) bevatten.
OPACITEIT Hoe transparanter een afbeelding, hoe lager de opaciteit. (0% = volledig transparant, 100% = gevuld)
OVERLAY

Wanneer een effen kleur over een afbeelding wordt gelegd als aanwijseffect. Kan de elementen eronder volledig verbergen of elementen gedeeltelijk laten zien door middel van transparantie. Zie ook: Opaciteit

PIXELS De vierkante puntjes die samen een digitale rasterafbeelding vormen. Hoe meer pixels een afbeelding heeft, hoe hoger de resolutie. Zie ook: Raster
PNG

Afkorting voor 'Portable Network Graphic.' PNG is het meest gebruikte formaat voor afbeeldingscompressie zonder kwaliteitsverlies op het internet. PNG ondersteunt ook transparantie (de bestandsextentie is “.png”). Zie ook: Raster

Preloaderbeeld

Statische afbeelding die wordt weergegeven voordat de dynamische productaanbevelingen worden geladen. De duur van de weergave kan worden aangepast door de designer. Meestal wordt de failsafe/statische back-upafbeelding gebruikt, maar er zijn nog meer gebruiksmethodes. 

PSD

Gebruikelijke afkorting voor een document dat is gemaakt in Adobe Photoshop, een pakket voor raster-gebaseerde bewerkingssoftware (".psd" is de bestandsextensie).

RASTER Een rasterafbeelding, zoals een .png, .gif, of .jpeg, is een matrix van pixels van verschillende kleuren, die samen een beeld vormen. Zie ook: Png, Pixels, Photoshop
STAGE Verwijst naar de afmetingen van elke individuele advertentie. Bijvoorbeeld: 160 x 600 is het "stage"-gebied van een advertentie van het type Brede skyscraper.
STATISCHE ADVERTENTIE Statische advertenties zijn platte afbeeldingen die geen gebruik maken van dynamische productaanbevelingen en geen animaties bevatten.
STATISCHE MOCK-UPS Statische mock-ups bevatten geen animaties, maar zijn een nuttige demonstratie van een ontwerpconcept voor uw merk. Ze worden aangeleverd als PDF-document.
VECTOR Oneindig schaalbare afbeelding gebruikt voor de productie van de resultaten van de hoogste kwaliteit. Meestal geproduceerd in Adobe Illustrator (mogelijke bestandstypen zijn: .ai, .svg, .eps).
VIDEOPRELOADER Video die wordt weergegeven voordat de advertentie dynamisch wordt. Audio wordt niet ondersteund, en er mag geen tekst worden opgenomen in onbewerkt video-materiaal. De aanbevolen duur is minder dan 10 seconden.
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0

0 Opmerkingen

U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.